Undvik vattenskador

Så här kan det se ut när vintern kommit till Sverige och med den har riskerna för vattenskador, orsakade av frysning, ökat. Orsakerna till dessa skador kan vara en
jordfelsbrytare som löst ut och värmen stängs av, stormfälld skog eller snötyngda träd som lagt sig över elledningen orsakar ett tillfälligt strömavbrott.
Rören fryser under tiden och rören sprängs av isen. När sedan strömmen kommer tillbaka och vattenpumpen försöker bygga upp trycket igen så sprids vattnet okontrollerat.
Följderna av denna typ av vattenskador kan vara mycket omfattande
då husägaren kanske inte besöker sitt hus eller sommarstuga under lång tid.
Därför har man en vattenfelsbrytare som stänger av inkommande vatten. I paketet ingår det två trådlösa sändare med läckage­detektorer som man placerar på valfri plats. Är batteridrivna. Reagerar direkt på en droppe vatten och stänger av  huvudventilen direkt och varnar med en hög varningssignal. Ytterligare fjärrsändare och läckagedetektorer kan inkluderas i paketet. 

Laddar...