• USB lampa 0,5 watt. Tänds när den ansluts till USB uttaget